top of page

vyhlásenie o ochrane osobných údajov slovensky

bulgaria.png
spain.png
NL.png
slowakia.png
United-kingdom_flag_icon_round.svg.png

Pred použitím našich produktov a služieb, ktorými sú naša webová stránka (ďalej len "webová stránka") a mobilná aplikácia VCC (ďalej len "aplikácia"), si prečítajte toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

1.1 TLDR (Too Long, Didn't Read):

Vaše súkromie je pre nás mimoriadne dôležité. V rámci výzvy Vital Cities Challenge máme niekoľko základných zásad:

 • Vaše konto je štandardne úplne súkromné.

 • Môžete pridať toľko alebo tak málo údajov, koľko chcete.

 • Svoje konto a údaje môžete kedykoľvek vymazať.

 • Veľmi si chránime údaje a súkromie našich používateľov.

 • Svoj profil môžete ľahko zdieľať s priateľmi alebo verejnosťou, ale nemusíte.

 • Informácie, ktoré zverejníte alebo synchronizujete, môžu v závislosti od vašich nastavení vidieť aj iní.

 • Vaše údaje nepredávame a zarábame len na tom, že nám ľudia priamo platia.

 • Automatické sledovanie a synchronizáciu vykonávame v čo najväčšej miere na pozadí v rámci obmedzení, ktoré ste nám dali, takže nemusíte vykonávať veľa práce s udržiavaním svojho účtu a každý deň ručne zadávať údaje.

 • Súhrnné informácie sa môžu použiť na výskum, zabezpečenie kvality a zlepšenie služby Vital Cities Challenge.

 • Pripojenie služby tretej strany nám umožňuje prístup k týmto údajom, ale neodosiela im vaše informácie o výzve Vital Cities Challenge. Je to jednosmerné spojenie. Tým sa nijako neznižuje súkromie ani bezpečnosť vášho účtu.

1.2 Čo je výzva Vital Cities?

Vital Cities Challenge je informačný panel, ktorý vám pomôže sledovať a zlepšovať všetko, čo sa týka vášho života. Je napájaný údajmi z vášho telefónu, nositeľných zariadení a iných pripojených účtov, tiež by ste mohli údaje zadávať ručne.

Celý účel služby spočíva v spracovaní a ukladaní informácií pre vás, pričom veľká časť z nich sa vyskytuje na našich serveroch. Väčšina našich používateľov zistila, že zlepšenie zdravotného stavu a ďalšie výhody služby ďaleko prevyšujú mierne obmedzenie súkromia. Ak vám však nevyhovuje, že spracovávame a ukladáme vaše informácie, nemali by ste službu používať ani nám posielať žiadne údaje. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vám poskytujeme prehľad o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s týmito osobnými údajmi robíme.

1.3 Kto sme?

Spoločnosť Kinetic Analysis vrátane jej pridružených spoločností (ďalej len "Vital City Challenge", "VCC", "my", "nás" alebo "naše") berie vaše súkromie veľmi vážne. Ako zodpovední za spracovanie vašich osobných údajov zabezpečujeme, aby sa s vašimi osobnými údajmi zaobchádzalo a boli zabezpečené s maximálnou starostlivosťou. Vždy dodržiavame platné zákony a predpisy. V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vám poskytujeme prehľad o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s týmito osobnými údajmi robíme.

Aby sme splnili požiadavky európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) pre našich európskych spotrebiteľov a používateľov, v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov uvádzame právny základ, na základe ktorého spracúvame vaše osobné údaje, a poskytujeme ďalšie informácie požadované nariadením GDPR.

Osobné údaje spracúvame na základe nasledujúcich zásad, ktoré sú zahrnuté v európskej legislatíve o ochrane osobných údajov (kliknite sem) :

 1. Povolenie.

 2. Plnenie zmluvy.

 3. Právna povinnosť a

 4. Oprávnený záujem spoločnosti VCC alebo tretej strany (napr. zodpovednej strany).

Medzi oprávnené záujmy patrí osobné zdravotné poradenstvo, bezpečnosť, audit, odhaľovanie podvodov, prevencia, (trhový) prieskum a analýza a zlepšovanie našich produktov a služieb, interné riadenie, právne záležitosti a riadenie podniku.

1.4 Informácie o vašich osobných údajoch

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa týkajú údajov o vás, vašich zariadeniach a vašej interakcii s našimi službami. "Osobné údaje" sú informácie, ktoré možno použiť na vašu identifikáciu, priamo alebo nepriamo, samostatne alebo spolu s inými informáciami. Ste vlastníkom svojich údajov a poskytnutím prístupu môžete rozhodnúť, čo budeme s vašimi osobnými údajmi robiť. Ak súhlasíte so zdieľaním, obsahuje to nasledujúce údaje:

 • Celé meno a priezvisko

 • Dátum narodenia

 • Pohlavie

 • Dĺžka

 • Hmotnosť

 • E-mailová adresa

 • Telefónne číslo

 • Presná poloha

 • Identifikátory zariadenia

 • Určité identifikátory súborov cookie a siete

 • Údaje o fyzickej zdatnosti a wellness

 

Vital Cities Challenge zhromažďuje, používa, zverejňuje a spracúva osobné údaje, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, vrátane prevádzkovania a zlepšovania Služieb a nášho podnikania; na účely reklamy a marketingu; a na poskytovanie inovatívnych fitnes a wellness služieb, ako je ďalej opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Z Osobných údajov môžeme vytvárať súhrnné, deidentifikované alebo anonymné údaje vylúčením zložiek údajov (ako je vaše meno, e-mailová adresa alebo prepojiteľné ID sledovania), ktoré umožňujú vašu osobnú identifikáciu, prostredníctvom zastretia alebo inými prostriedkami. Na naše používanie anonymizovaných a deidentifikovaných údajov sa nevzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov. Tieto údaje sa používajú v štatistikách a na výskum pohybového správania obyvateľov vybraného mesta. Vaše údaje sa pri čítaní a analýze údajov použijú anonymne (ak ste nám na to dali súhlas).

INFORMAČNÉ SPRÁVY

Spoločnosť VCC môže použiť vaše meno, adresu, mesto a e-mailovú adresu na zasielanie informačných správ (nie marketingovej komunikácie), ktoré sú potrebné na používanie zariadenia VCC Wearable. Uplatňuje sa základ 2.

MARKETING

V rozsahu povolenom platnými zákonmi môže spoločnosť VCC používať vaše meno, adresu, mesto, e-mailovú adresu a telefónne číslo na marketingové oznámenia, ako sú napríklad informačné bulletiny. Z odberu týchto správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Newsletter môže obsahovať aj informácie a ponuky od iných strán. Každý newsletter obsahuje odkaz, pomocou ktorého sa môžete odhlásiť z odberu. Súbor odberateľov newslettera sa neposkytne tretím stranám, pokiaľ ste na to nedali výslovný súhlas. Tieto údaje sa uchovávajú, kým nezrušíte odber. V závislosti od spracovania sa uplatňuje základ 1 alebo 4.

SÚLAD S (MIESTNYMI) PRÁVNYMI PREDPISMI

V záujme dodržiavania platných právnych predpisov môže byť spoločnosť VCC povinná spracúvať vaše osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, napríklad na účely presadzovania práva a v prípade súdneho príkazu. Uplatňuje sa základ 3.

ODHAĽOVANIE PODVODOV

Spoločnosť VCC spracúva osobné údaje, ktoré sú vám známe, na účely odhaľovania podvodov a predchádzania podvodom a zneužitiu. Ak máme dôvodné podozrenie na akýkoľvek podvod, spreneveru alebo trestnú činnosť, ktorá sa vám pripisuje, alebo to zistíme, vaše osobné údaje budú spracované s cieľom zabrániť vám v budúcnosti používať naše produkty a služby. Uplatňuje sa základ 3 alebo 4. Týka sa zneužitia údajov, nabúrania sa do systému alebo nesprávneho používania aplikácie.

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Spoločnosť VCC môže zhromažďovať a zdieľať vaše osobné údaje s cieľom poskytovať (medzinárodný) zákaznícky servis. Spoločnosť VCC môže napríklad zhromažďovať (telefonické) požiadavky prijaté zákazníckym servisom a súvisiace odpovede spolu s vaším menom, adresou, mestom, e-mailovou adresou a telefónnym číslom. Týmto spôsobom môže spoločnosť VCC lepšie reagovať na otázky. V závislosti od spracovania sa uplatňuje základ 1 alebo 4.

PRIPOJENÉ APLIKÁCIE

Keď si zaregistrujete účet, začneme vytvárať váš profil a pridávať doň údaje. Základné používateľské konto obsahuje údaje ako vaše meno, e-mailová adresa, dátum narodenia a pohlavie. Tieto údaje môžu byť predvyplnené prihlásením na Facebooku alebo zadané ručne.

Aplikácia Vital Cities Challenge sleduje niektoré základné štatistiky, ako sú napríklad kroky, ale väčšinou je poháňaná inými službami a zariadeniami, ktoré k nej pripojíte. Máme veľa integrácií a neustále pridávame ďalšie. Tento zoznam budeme aktualizovať podľa toho, ako sa budú vyvíjať údaje, ktoré zhromažďujeme. Čím viac služieb pripojíte k svojmu účtu, tým viac údajov budete môcť vidieť vo svojom profile a v aplikácii. Je len na vás, čo vám vyhovuje pripojiť a zdieľať.

Každý typ účtu má iný obsah a rôzne množstvo osobných údajov, takže vám môže vyhovovať pripojenie niektorých a iných nie. Napríklad vám môže vyhovovať pripojenie vašich verejných fotografií z Instagramu, ale nie miest, na ktorých ste boli na Foursquare.

Prístup k vašim účtom používame len na načítanie potrebných informácií, nikdy nie na zápis alebo akúkoľvek úpravu vašich údajov. Údaje načítame raz pri prvom pripojení vášho účtu a potom pravidelne, aby sme udržiavali váš účet aktuálny. Tieto údaje sa spracúvajú a ukladajú na serveroch Vital Cities Challenge, aby boli prístupné prostredníctvom webovej stránky, mobilnej aplikácie a iných platforiem. Keď konto odpojíte, vymažeme aj všetky súvisiace údaje, ktoré boli z neho importované.

Nižšie sú uvedené niektoré z bežne používaných služieb, s ktorými sa integrujeme, a údaje, ktoré z nich môžu pochádzať.

KROKY

Váš počet denných krokov načítame z rôznych zdrojov. V nastaveniach môžete vybrať, ktorý zdroj je primárny. Medzi bežné zdroje krokov patria Apple Health, Google Fit, Fitbit a ďalšie.

HEALTHKIT

Z aplikácie iPhone načítame počas úvodnej inštalácie rôzne údaje zo súpravy HealthKit (alias Apple Health) a počas dňa ich príležitostne synchronizujeme. Pri inštalácii aplikácie si budete môcť vybrať, ktoré typy údajov chcete synchronizovať. Medzi možné voľby patria kroky, tréningy, spánok, srdcový tep, hmotnosť, percento telesného tuku, krvný tlak, glukóza v krvi a menštruačné cykly. Profesionálni používatelia môžu používať aj údaje, ako sú kalórie, príjem sacharidov/proteínov/tukov, čas myslenia a ďalšie, ak sú k dispozícii v systéme HealthKit.

Nastavením synchronizácie Vital Cities Challenge sa údaje z telefónu prenesú na naše servery.

STRAVA

Beh, plávanie, prechádzky, bicyklovanie a iné typy fyzickej aktivity. Údaje, ktoré získame, zahŕňajú čas začiatku, trvanie, tempo, kalórie atď. Ak sú k dispozícii, načítame aj súradnice zemepisnej šírky a dĺžky, aby sme ich mohli zakresliť do mapy. Ak sú k dispozícii, načítame aj informácie o vašej srdcovej frekvencii.

COOKIES

Sú potrebné na prihlásenie do vášho účtu a na základné funkcie prehliadania webu. Keď navštívite služby, do vášho počítača sa uloží súbor cookie.

ZÁZNAMOVÉ SÚBORY

Služby používajú protokolové súbory. Uložené informácie zahŕňajú adresy IP, typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), odkazujúce/odkazované stránky, typ platformy, dátum/čas a počet kliknutí. Tieto informácie sa používajú na analýzu trendov, správu, ochranu a zabezpečenie Služieb, sledovanie pohybu členov v súhrne a zhromažďovanie rozsiahlych demografických informácií na súhrnné použitie. Tieto súbory môžu byť uložené na našich serveroch alebo na analytických platformách, ktoré používame.

VIDITEĽNOSŤ

Vaše údaje používame len na napájanie vašej profilovej stránky a nikdy nebudeme vaše údaje zdieľať ani predávať žiadnym tretím stranám. Údaje vo vašom účte sa môžu použiť aj na objednávanie tlačových tovarov, ako sú plagáty a knihy, pre vaše osobné použitie, ktorých generovanie môže vyžadovať väčší prístup zamestnancov organizácie Vital Cities Challenge.

V súčasnosti neexistuje žiadne verejné API na získavanie údajov z programu Vital Cities Challenge.

1.5 Ako nás kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo obavy týkajúce sa toho, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, môžete nás kontaktovať zaslaním správy na adresu vcchelp@kinetic-analysis.com

1.6 Podrobnosti o GDPR

AKO ZHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje zhromažďujeme viacerými spôsobmi a na rôzne účely vrátane:

 • Keď si zaregistrujete účet alebo komunikujete s našimi službami.

 • Keď zadávate údaje o fitnes a wellness v rámci našich služieb alebo používate naše služby, ktoré zhromažďujú alebo odvodzujú takéto údaje zo snímačov mobilných zariadení.

 • Keď používate alebo komunikujete s nositeľným alebo iným pripojeným zariadením.

 • Keď nám udelíte povolenie na synchronizáciu údajov Apple Health v aplikácii pre iPhone.

 • Keď nám udelíte povolenie synchronizovať údaje Samsung alebo Google Fit v aplikácii pre Android.

 • Keď nám udelíte povolenie zhromažďovať údaje o polohe v mobilných aplikáciách.

 • Keď pripojíte integráciu na synchronizáciu údajov s vaším účtom.

 • Keď s nami komunikujete alebo sa prihlásite na odber propagačných materiálov.

 • Keď sa zapojíte do našich online komunít alebo reklamy.

 • Keď pristupujete k produktom a službám tretích strán.

 • Keď sa s nami spojíte prostredníctvom sociálnych médií.

 • Keď zhromažďujeme údaje od tretích strán alebo z verejne dostupných zdrojov.

 • Keď využívame a/alebo zhromažďujeme súbory cookie, identifikátory zariadení, polohu, údaje z prostredia a iné technológie sledovania.

 • Keď zhromažďujeme alebo centralizujeme údaje.

 • Keď vás prepojíme s priateľmi naprieč platformami?

 • Keď sa zúčastňujete na fitness testoch alebo hodnoteniach; zdieľate obsah alebo úspechy; alebo pozývate priateľov.

 • Keď vám poskytujeme geograficky relevantné Služby, ponuky alebo reklamu.

 • Keď nás požiadate o prispôsobenie produktov alebo Služieb?

 • Keď plníme zákonné požiadavky alebo povinnosti, presadzovanie práva a na účely verejnej bezpečnosti (môže sa uplatňovať zverejňovanie údajov špecifické pre krajinu/región).

AKO SA INFORMÁCIE ZDIEĽAJÚ

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť na účely opísané v predchádzajúcej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov a nasledujúcimi spôsobmi:

 • iným používateľom/registrovaným používateľom výzvy Vital Cities

 • Pridruženým spoločnostiam a partnerom

 • Poskytovateľom služieb a predajcom

 • Na účely reklamy a marketingu

 • Na určité analytické účely a zlepšovanie

 • Na reklamu založenú na záujmoch

 • Na účely dodržiavania právnych predpisov, presadzovania práva a verejnej bezpečnosti

 • V prípade skutočného alebo plánovaného predaja

VEREJNE DOSTUPNÉ INFORMÁCIE

V závislosti od vašich nastavení ochrany osobných údajov môžu byť niektoré vaše informácie a obsah verejne prístupné. Ak máte v službe účet, vaše meno, profilová fotografia a titulná fotografia budú viditeľné, aby vám ľudia mohli poslať žiadosť o priateľstvo. Citlivejšie údaje, ako napríklad vaša nedávna aktivita, zostanú súkromné, pokiaľ nebudú zverejnené alebo pokiaľ nebude prijatá žiadosť o priateľstvo.

PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI A NADOBÚDATELIA NÁŠHO PODNIKANIA ALEBO MAJETKU.

Vaše údaje môžeme zdieľať s pridruženými spoločnosťami, ktoré sú s nami pod spoločnou kontrolou a ktoré sú povinné dodržiavať podmienky týchto zásad ochrany osobných údajov, pokiaľ ide o vaše údaje. Ak sa spoločnosť Vital Cities Challenge zapojí do podnikovej kombinácie, ponuky cenných papierov, konkurzu, reorganizácie, zrušenia alebo inej podobnej transakcie, môžeme vaše údaje zdieľať alebo previesť v súvislosti s takouto transakciou.

PRENOSY VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DO INÝCH KRAJÍN

Osobné údaje, ktoré Vital Cities Challenge spracúva, a všetky súvisiace služby a systémy vrátane registrácie sú umiestnené na serveroch v Amsterdame v Holandsku. Ak sa nachádzate mimo Holandska, upozorňujeme vás, že osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa spracúvajú a ukladajú v Amsterdame v Holandsku (zákony o ochrane údajov a súkromia v Holandsku môžu poskytovať nižšiu úroveň ochrany ako vo vašej krajine/regióne).

Používaním našich Služieb a poskytnutím svojich Osobných údajov súhlasíte s prenosom, uchovávaním a/alebo spracovaním vašich Osobných údajov v Amsterdame. V prípade potreby a podľa potreby budeme žiadať o váš výslovný súhlas, ako je uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

1.7 Práva Európskej únie

Ak sa obvykle nachádzate v Európskej únii, máte právo na prístup k svojim údajom, ich opravu, stiahnutie alebo vymazanie, ako aj právo obmedziť a namietať proti určitému spracovaniu vašich údajov. Zatiaľ čo niektoré z týchto práv sa uplatňujú všeobecne, niektoré práva sa uplatňujú len za určitých obmedzených okolností. Tieto práva opisujeme nižšie:

PRÍSTUP

Prístup k väčšine vašich informácií získate prihlásením sa do svojho konta.

OPRAVIŤ, OBMEDZIŤ, LIMITOVAŤ, VYMAZAŤ

Veľkú časť svojich informácií môžete tiež opraviť, obmedziť, limitovať alebo vymazať prihlásením sa do svojho účtu a vymazaním integrácií, dátových bodov alebo celého účtu.

OBJEKT

Ak spracúvame vaše údaje na základe našich oprávnených záujmov vysvetlených vyššie alebo vo verejnom záujme, môžete za určitých okolností proti tomuto spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch prestaneme spracúvať vaše údaje, pokiaľ nemáme závažné oprávnené dôvody na pokračovanie v spracúvaní alebo ak je to potrebné zo zákonných dôvodov.

ODVOLANIE SÚHLASU

Ak ste predtým poskytli svoj súhlas, napríklad aby sme mohli spracúvať údaje o vás týkajúce sa zdravia, máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním vašich informácií odvolať. Súhlas môžete odvolať napríklad aktualizáciou nastavení alebo odpojením integrácie. V určitých prípadoch môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov po odvolaní súhlasu, ak na to máme právny základ alebo ak bolo vaše odvolanie súhlasu obmedzené na určité činnosti spracúvania.

SŤAŽNOSŤ

Ak by ste chceli vzniesť námietky týkajúce sa nášho používania vašich informácií (a bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné vaše práva), máte právo obrátiť sa na miestny dozorný orgán.

1.8 Súhlas ako základ pre spracovanie

V niektorých prípadoch vás požiadame o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Svoj súhlas môžete vyjadriť viacerými spôsobmi, vrátane, ak to povoľuje zákon, zaškrtnutím políčka alebo pripojením integrácie, aby ste vyjadrili svoj súhlas pri (i) poskytnutí vašich Osobných údajov prostredníctvom našich Služieb alebo formulára (vrátane prihlásenia sa do Akcií); alebo (ii) registrácii alebo vytvorení účtu u nás. Vzhľadom na zákony rôznych krajín upravujúce súhlas so zhromažďovaním a používaním Osobných údajov sa požiadavky na súhlas v jednotlivých regiónoch líšia. Môžeme vás požiadať o súhlas na niekoľko činností vrátane:

 • Marketing a komunikácia v rámci výzvy Vital Cities

 • Marketing tretích strán

 • Zhromažďovanie identifikátorov mobilných zariadení, identifikátorov reklamy a údajov zo snímačov

 • Spracovanie citlivých osobných údajov

 • Zhromažďovanie a zdieľanie údajov o polohe

 • Výskum

 • Reklama

 • Prenos údajov

 • Automatizované spracovanie

 • Umožnenie zdieľania na sociálnych sieťach a spojenie s nami na sociálnych sieťach

 • Propagačné akcie

SPRÁVA PREFERENCIÍ A ODVOLANIE SÚHLASU

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom a bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vašich osobných údajov na základe súhlasu, ktorý ste poskytli pred jeho odvolaním, a vykonávať ďalšie ovládacie prvky týkajúce sa zhromažďovania údajov na webových stránkach a online, záujmovej reklamy, nastavení komunikácie a predvolieb aplikácií. V závislosti od služby môže byť na fungovanie služieb potrebné zhromažďovanie a používanie Osobných údajov. Ak chcete svoj súhlas odvolať, môžete vymazať svoje konto na stránke gyrosco.pe/delete/, čím sa zastaví budúce spracovanie údajov.

REKLAMA ZALOŽENÁ NA ZÁUJMOCH

Robíme len veľmi málo reklamy a pri raste sa väčšinou spoliehame na ústne informácie. Príležitostne budeme robiť reklamu, aby sme získali viac používateľov služby. Reklama založená na záujmoch je reklama, ktorá je na vás cielená na základe vášho prehliadania webových stránok a používania aplikácií v priebehu času a na rôznych webových stránkach alebo aplikáciách.

1.9. Ako chránime informácie

UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým si budete udržiavať účet alebo kým to bude inak potrebné na poskytovanie služieb. Keďže súčasťou služieb je uchovávanie histórie, ktorú si môžete neskôr prezerať, vo všeobecnosti budeme uchovávať údaje v čo najväčšom rozsahu. Vaše Osobné údaje budeme uchovávať aj v prípade, že to bude potrebné na plnenie našich zákonných povinností, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd.

Ak už nebudeme potrebovať spracúvať vaše Osobné údaje na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, vaše Osobné údaje z našich systémov vymažeme.

Ak je to prípustné, vaše Osobné údaje vymažeme aj na vašu žiadosť. Ak máte otázky týkajúce sa našich postupov uchovávania údajov, kontaktujte nás prostredníctvom nášho tímu podpory.

BEZPEČNOSŤ

Zavádzame primerané technické a organizačné záruky na ochranu pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním osobných údajov a pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom k osobným údajom. Upozorňujeme však, že nemôžeme úplne odstrániť bezpečnostné riziká spojené s ukladaním a prenosom Osobných údajov.

Hoci sa snažíme používať primeranú ochranu vašich údajov, ktorá zodpovedá ich citlivosti, nezaručujeme ani negarantujeme bezpečnosť údajov, ktoré nám poskytujete, a nenesieme zodpovednosť za krádež, zničenie, stratu alebo neúmyselné zverejnenie vašich údajov alebo obsahu.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Upozorňujeme, že tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na postupy spoločností, ktoré nevlastníme ani nekontrolujeme, ani na osoby, ktoré nezamestnávame ani neriadime. Naše služby môžu poskytovať prepojenie, odporúčania alebo inak umožňovať prístup na webové stránky tretích strán. Tieto odkazy poskytujeme len pre vaše pohodlie. Nemáme žiadnu kontrolu nad Webovými lokalitami tretích strán, ich obsahom ani žiadnym tovarom alebo službami dostupnými prostredníctvom Webových lokalít tretích strán, nekontrolujeme ich a nezodpovedáme za ne. Naše Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na Webové lokality tretích strán a akékoľvek údaje, ktoré poskytnete Webovým lokalitám tretích strán, poskytujete na vlastné riziko. Odporúčame vám, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov všetkých Webových stránok tretích strán, s ktorými komunikujete.

DETI

Vedome nezhromažďujeme Osobné údaje online od detí mladších ako 13 rokov (upozorňujeme, že minimálny vek sa môže líšiť v závislosti od krajiny/regiónu a miestnych zákonov). Ak zistíte, že nám dieťa poskytlo Osobné údaje bez súhlasu rodičov, kontaktujte nás prostredníctvom nášho tímu podpory. Ak zistíme, že nám dieťa mladšie ako 13 rokov poskytlo Osobné údaje bez súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie údajov a zrušenie účtu dieťaťa.

1.10 Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Hoci väčšina zmien bude pravdepodobne menšia, Vital Cities Challenge môže z času na čas zmeniť svoje Zásady ochrany osobných údajov, najmä keď pridáme nové funkcie a vylepšenia produktu.

Vital Cities Challenge odporúča návštevníkom, aby často kontrolovali túto stránku, či sa na nej nezmenili Zásady ochrany osobných údajov. Väčšina zmien sa bude týkať aktualizácie údajov alebo ich aktualizácie, aby odrážali zmeny v právnych požiadavkách, a nie podstatných zmien v tom, ako zaobchádzame s vašimi údajmi o ochrane osobných údajov. Ak vykonáme významné zmeny, môžeme vám poslať oznámenie prostredníctvom e-mailu. Vaše ďalšie používanie služieb po zmene našich zásad ochrany osobných údajov sa bude riadiť aktualizovanými zásadami.

Ak máte námietky voči čomukoľvek v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, mali by ste prestať používať služby a vymazať svoj účet, pošlite nám e-mail so svojou žiadosťou.

Ďakujeme za prečítanie.

VERZIA

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 2. septembra 2021.

bottom of page